เรียนรู้การเป็น Team Work ช่วยเพิ่มประสบการณ์หางาน 

หางาน

การหางานให้ได้ตรงกับความต้องการของเราไม่ว่าจะในแก่การตรงสายวิชาเรียน ตรงกับความถนัด ตรงกับประสบการณ์ทำงานเดิมก็ไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินได้ว่ายากหรือง่าย เพราะล้วนมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่เชื่อว่าทุกคนที่กำลังมองหางานต่างก็มีประสบการณ์ในการทำงานและได้รับทักษะต่าง ๆ จากการทำงานมาบ้าง หนึ่งในทักษะการทำงานอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานองค์รวมได้ จะมองผ่านการทำงานแบบ Team Work ไปคงไม่ได้ เพราะในทีมการทำงานหากใครสักคนตกหล่นไปทีมนั้นก็อาจจะเสียศูนย์ถ่วงได้  Teamwork ที่ดีเป็นอย่างไร  การทำงานคงหนีไม่พ้นการทำงานร่วมกับผู้คนมากมาย ไม่ใช่แค่ในองค์กรเท่านั้น ลูกค้า เหล่านี้ก็ล้วนเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้นเพื่อให้การทำงานร่วมกันหลายคน ก่อนหางานคุณจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับคำนี้ให้ดีเสียก่อนและเชื่อว่าหากคุณทำได้ คุณจะเป็นคนที่โดดเด่นมากในการทำงานนำไปสู่พัฒนาการที่ดีและการเลื่อนขั้นก็เป็นได้  1. ฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการมีการกำหนดเป้าหมายของการทำงานและมองหางานที่มีวิธีดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  2. กำหนดหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ายต้องมีขอบเขตการทำงานของตัวเองที่ไม่ล้ำเส้นฝ่ายอื่น และต้องเป็นการทำงานที่สอดรับกันทุกฝ่าย หากทำแบบนี้งานจะออกมาในทิศทางเดียวกันแน่นอน  3. คอยสร้างแรงบันดาลภายในทีม และคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกด้าน  4. เมื่อเป้าหมายงานที่ดำเนินอยู่พบปัญหาต้องไม่มัวโทษว่าใครทำผิด แต่ช่วยกันตรวจสอบปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นโดยเร็วที่สุด  5. เมื่อเป้าหมายงานสำเร็จลุล่วงแล้วต้องไม่เจาะจงยินดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างฐานกำลังใจในทีม  Teamwork ที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณภาพ  ทุกองค์กรล้วนมองหาคนทำงานที่มีคุณภาพ และคนทำงานเองก็มองหางานที่ตนเองจะได้แสดงศักยภาพ ซึ่งทุกเงื่อนไขที่ว่ามาจะบรรจบกันได้ก็ต่อเมื่อมี Team Work ที่ดี เพราะการเติบโตขององค์กรใดก็ตามล้วนต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากพนักงานหลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน เมื่อพนักงานมองเป้าหมายงานในทิศทางเดียวกับองค์กรและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ทางด้านองค์กรเองก็ต้องคอยสนับสนุนการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสมเหตุผลเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่พนักงาน เมื่อผลประโยชน์ที่ได้ออกมาเสมอกันทุกฝ่ายก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ